Hydropol

fotolang_01

Η εταιρεία Hydropol παρουσιάζεται ως σημαντικός συνεργάτης στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης της υδροηλεκτρικής ενέργειας ήδη από το 1994. Ασχολείται με τον προγραμματισμό, την οικοδομική ανέγερση, διοίκηση και χρηματοδότηση των μεσαίων και μικρών μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και συναφών έργων, όπως είναι υδατοφράγματα, υδροφράκτες ή υδραγωγοί.

Η σύγχρονη αγορά των ανανεώσιμων πόρων ενέργειας παρέχει τεράστιες δυνατότητες, Η Hydropol προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών χωρίς υπερβολικό ρίσκο, σε υψηλό επαγγελματικό και αποδοτικό επίπεδο

Έχουμε μεγάλη εμπειρία από επιτυχή περάτωση δεκάδων έργων και είμαστε σε θέση με τον πιο κατάλληλο τρόπο να συνδυαστούν οι τεχνικές δυνατότητες με τις οικονομικές απαιτήσεις. Συνεχώς ασχολούμαστε με την ανάλυση όλων των δυνατοτήτων με σκοπό να προσφέρουμε στον μελάτη μας την πιο καλύτερη λύση.

Design & engineering

fotolang_01 Petrohan /2001/
γενική αναβάθμιση υδατοφράγματος
στη Βουλγαρία

Η εταιρεία Hydropol παρέχει στους πελάτες της μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. Ασχολείται με την προετοιμασία όλων των σταδίων της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της επί τόπου έρευνας και τοπομετρήσεων. Αναπόσπαστο μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί επίσης και η διεξαγωγή Διαγωνισμών, λήψη εγκρίσεων και αδειών, διεύθυνση της πορείας της οικοδόμησης και θέση του έργου σε λειτουργία.

Κατά την προετοιμασία της μελέτης στηριζόμαστε στην άμεση και ίδια εμπειρία μας με την οικοδομική ανέγερση, λειτουργία και κυριότητα των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη σ‘ αυτήν την πρακτική μας εμπειρία ελαττώνονται τα μη αποδοτικά και περιττά έξοδα, αποφεύγουμε πολλές „θεωρητικές“ λύσεις που συμβάλουν στην αύξηση του κόστους των επενδύσεων χωρίς να προσφέρουν κάποια απόδοση.

Αξιοποιούμε αναπτυγμένες εφαρμογές, κυρίως για την ακρίβεια των τεχνικών υπολογισμών παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας υπό διάφορες συνθήκες λειτουργίας, για την ανάλυση μεταβατικών καταστάσεων των υδραυλικών κυκλωμάτων ή για τη μέγιστη απόδοση των υδραγωγών και σημείων εισαγωγής. Χάρη στις εφαρμογές αυτές πετυχαίνουμε υψηλή ακρίβεια και απόδοση των αποτελεσμάτων.

παράδοση „με το κλειδί“

fotolang_02 Spálov /2000/
γενική αναβάθμιση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το 1925 απόδοσης 2,6 MW

Ως ιδανική προσφέρεται, με ελάχιστο ρίσκο, η ανάθεση της ολόκληρης προετοιμασίας και εκτέλεσης του έργου ή αναβάθμισης της μονάδας υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Εταιρεία μας. Η προετοιμασία και η εκτέλεση του έργου έτσι δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς περιττών ενδιάμεσων μεσιτών γρήγορα, υπό ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες παρέχοντας στον επενδυτή σίγουρη εγγύηση.

Η εταιρεία Hydropol έχει εξειδικευτεί κυρίως στον τομέα της ανέγερσης νέων έργων ή περίπλοκων αναβαθμίσεων μικρομεσαίας διαφοράς στάθμης νερού μονάδων υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στους πελάτες μας δύναται να προσφέρουμε εκτός από ολοκληρωμένη λύση παράδοσης της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας „με το κλειδί“ και μεμονωμένα τμήματα στροβίλων και λοιπών εγκαταστάσεων σε προθεσμίες, ποιότητα και κόστος, που εξ‘ ολοκλήρου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επενδυτή:

 • Kaplan
 • Francis
 • Pelton
 • Crossflow
 • γεννήτριες
 • συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου
 • υδραυλικά μηχανικά εξαρτήματα
 • αγωγοί εισαγωγής

διαδικασία ρυθμιζόμενης μελέτης

fotolang_03 Kostelec /2000/
γενική αναβάθμιση μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας απόδοσης 2,3 MW

Η σύγχρονη αγορά ανανεώσιμων πόρων παρέχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά σ‘ ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού και υψηλών απαιτήσεων. Γι‘ αυτό μπορούν να επιβιώσουν μόνο τέτοιες μελέτες, που ασχολούνται στο απαιτούμενο επίπεδο με την κάθε, και παρά μικρή, λεπτομέρεια. Σήμερα δεν μετράει μόνο η τεχνολογία, αλλά κυρίως η άνευ προβλήματα περάτωση ολόκληρης της μελέτης ως συνόλου.

Η διαδικασία ρυθμιζόμενης μελέτης αποτελεί την κατάλληλη εναλλακτική λύση των έργων παραδοτέων „με το κλειδί“ στις περιπτώσεις, που η τέτοιου είδους προσφοράς, λόγω περιπλοκής και όγκου του έργου, θα προκαλούσε αύξηση του επενδυτικού ρίσκου και του κόστους. Ειδικά κατάλληλη θεωρείται η διαδικασία ρυθμιζόμενης μελέτης κατά τις αναβαθμίσεις: ο επενδυτής δύναται να ανταποκρίνεται σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση των εγκαταστάσεων και κτιρίων, χωρίς να επιβάλλονται οικονομικές απώλειες λόγω παρόδου του χρόνου.

Η εταιρεία Hydropol αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση του έργου από την αρχή μέχρι την περάτωσή του - από τον αρχικό προγραμματισμό, την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών, τους Διαγωνισμούς, το συντονισμό και παραλαβή των τμηματικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, τη σχέση προς το κοινό και όλα τα δικαιούχα πρόσωπα, το νομικό πλαίσιο μέχρι και την διαδικασία των δοκιμών και θέση σε λειτουργία. Ο επενδυτής τελικά λαμβάνει την ενιαία, αποδοτική και σταθερή διοίκηση ολοκληρωμένου έργου.

επένδυση και χρηματοδότηση

fotolang_04 Matka /2002/
BOT άδεια για αναβάθμιση 7 μονάδων απόδοσης 40 MW στη Δημοκρατία των Σκοπίων της πρώην Γιουγκοσλαβίας

Η εταιρεία Hydropol έχει εξειδικευτεί στον τομέα της ολοκληρωμένης προετοιμασίας και εκτέλεσης των επενδύσεων στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Ασχολείται με την εξασφάλιση όλων το φάσεων της επένδυσης από την προσφορά ακινήτων, το στάδιο της μελέτης, οργανωτική και νομική προετοιμασία, εξασφάλιση των αδειών μέχρι την περάτωση του έργου.

Μέρος της προώθησης του έργου αποτελεί η χρηματοδότηση και μάρκετινγκ. Μέσω των δικών της και εξωτερικών ειδικών συμβούλων δύναται να ανταποκριθεί στην εξασφάλιση της αγοράς, των πωλήσεων και τη χρηματοδότηση των μεμονωμένων μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής και νομικής προετοιμασίας. Η εταιρεία μετέχει επίσης σε ολοκληρωμένα πακέτα έργων τύπου ΒΟΤ ή Public-Privat-Partnership βασιζόμενων στην έκδοση άδειας εκμετάλλευσης και άδειας λειτουργίας.

Πλεονέκτημα της εταιρείας μας, σε σχέση με του ανταγωνιστές μας, αποτελούν οι πρακτικές γνώσεις και εμπειρία όχι μόνο με τον προγραμματισμό, αλλά επίσης με την ανέγερση των έργων, η λειτουργία αυτών και η διαχείριση του Ενεργητικού των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την προώθηση της μελέτης στηριζόμαστε στις συγκεκριμένες γνώσεις και εμπειρία και έτσι εγγυόμαστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ασφαλή, γρήγορη και αποδοτική λύση.

παροχή λειτουργικών υπηρεσιών

fotolang_05 Nymburk /2003/
H Hydropol είναι ειδική στην εκμετάλλευση και παροχή asset management υπηρεσιών παλαιού τύπου μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πλεονέκτημα των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι η σχετικά σίγουρη πρόβλεψη και προγραμματισμός της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας χάρη στα σταθερά φυσικά και τεχνολογικά δεδομένα της πλειοψηφίας των μονάδων αυτών. Από την άλλη το γεγονός αυτό απαιτεί την στο μέγιστο δυνατό βαθμό εκμετάλλευση, διότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα έκτακτης αύξησης της παραγωγής και συμπλήρωσης της τυχόν απώλειας.

Η Εταιρεία Hydropol έχει εξειδικευτεί στην ολοκληρωτική εκμετάλλευση των υδροηλεκτρικών μονάδων. Με στρατηγική πρόβλεψη και ανταποκρινόμενη στις καθημερινές ανάγκες προγραμματίζουμε, προσφέρουμε και ελέγχουμε το λειτουργικό προσωπικό, φροντίζουμε για κάθε είδους συντήρησης και επιθεώρησης του εξοπλισμού, φροντίζουμε για τα νομοθετικά ζητήματα και πρακτικά έγγραφα και τις σχέσεις με τρίτους: το κοινό, Ρυθμιστικά Όργανα του Δημοσίου, Ασφαλιστικούς Οίκους, Προμηθευτές και άλλους φορείς.

Κατά την παροχή λειτουργικών και asset management υπηρεσιών βασιζόμαστε στις δικές μας εμπειρίες λειτουργίας δεκάδων υδροηλεκτρικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτικών, στη μακρόχρονη πρακτική εξάσκηση κατά την ανέγερση και αναβάθμιση αυτών των εγκαταστάσεων. Η από την Hydropol παραλαβή της εκμετάλλευσης της μονάδας προσφέρει τελικά στους πελάτες αφενός την ουσιαστική μείωση του εμπορικού και τεχνικού ρίσκου και αφετέρου την αυξημένη απόδοση των επενδύσεών τους.

συμβουλευτικές υπηρεσίες

fotolang_06 Labe /2003/
Η Hydropol επεξεργάστηκε το θέμα των Οδηγιών λειτουργίας των μεμονωμένων υδατοφρακτών

Με την ανέγερση και την εκμετάλλευση των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται υψηλές απαιτήσεις για τη χρηματοδότηση. Η επιστροφή των επενδυόμενων κεφαλαίων δύναται με μεγάλη ακρίβεια να υπολογιστεί υπό την προϋπόθεση της πλήρης εκμετάλλευσης του δυναμικού, όπως προσφέρεται από την εκμετάλλευση των μονάδων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Στην πρακτική ζωή αυτό σημαίνει ούτε το παρά μικρό να μην αφεθεί στην „τύχη του“ αλλά συστηματικά να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης. Προς τούτου η εταιρεία Hydropol προσφέρει στους πελάτες μεγάλη γκάμα ειδικών συμβουλευτικού χαρακτήρα υπηρεσιών:

 • ανάλυση των λειτουργικών διαδικασιών και εγκαταστάσεων
 • αποδοτική εκμετάλλευση του διαθέσιμου νερού
 • λειτουργικό ρίσκο και ασφάλιση
 • αγοροπωλησία της ηλεκτρικής ενέργειας
 • νομικές υπηρεσίες
 • χρηματοδότηση και ρύθμιση των δαπανών

Χάρη στις υπηρεσίες της Hydropol έχει ο πελάτης άμεση πρόσβαση στις τελευταίες και επίκαιρες γνώσεις και πάντοτε έχει εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επενδύσεών του.