Hydropol

fotolang_01

Hydropol je spolehlivý partner pro mezinárodní rozvoj hydroenergetiky již od roku 1994. Plánujeme, stavíme, řídíme a financujeme střední a malé vodní elektrárny a související vodní stavby jako jsou přehrady, jezy nebo přivaděče.

Současný trh obnovitelných zdrojů energie má v sobě obrovský potenciál. Hydropol umožňuje svým klientům využít těchto příležitostí bez zbytečných rizik, profesionálně a efektivně.

Máme zkušenosti s úspěšnou realizací desítek projektů a dokážeme vhodně propojit technické možnosti s komerčními požadavky. Neustále analyzujeme všechny příležitosti, abychom našim klientům mohli poskytnout ta nejvýhodnější řešení.

Design & engineering

fotolang_01 Petrohan /2001/
generální rekonstrukce
hydroenergetické nádrže v Bulharsku

Hydropol poskytuje svým klientům široké spektrum inženýrských služeb. Připravujeme všechny stupně projektové dokumentace a studií, včetně místních průzkumů a zaměření. Součástí služeb je rovněž realizace tendrů, licence a povolení, řízení výstavby a uvádění do provozu.

Při navrhování hydroelektráren vycházíme z našich přímých zkušeností s jejich výstavbou, provozem i vlastnictvím. Díky těmto praktickým zkušenostem omezujeme neproduktivní a zbytečné výdaje a vyhýbáme se „teoretickým” řešením, která zvyšují cenu investice a nepřinášejí žádnou hodnotu.

Využíváme pokročilé softwarové aplikace, například pro přesné výpočty výroby elektrické energie v různých režimech, analýzu přechodových stavů hydraulických okruhů nebo pro optimalizaci přivaděčů a vtoků, a díky tomu dosahujeme vysoce spolehlivých a přesných výsledků.

Dodávky na klíč

fotolang_02 Spálov /2000/
celková rehabilitace elektrárny
z roku 1925 o výkonu 2.6 MW

Nejvýhodnější investicí při minimálním riziku je svěření komplexní výstavby nebo rehabilitace elektrárny do rukou naší společnosti. Příprava a realizace stavby tak může být provedena bez zbytečných mezičlánků, rychle, za výhodných finančních podmínek a poskytuje tak investorovi spolehlivou záruku.

Hydropol se specializuje zejména na novou výstavbu a složité rekonstrukce / uprating nízko a středněspádých hydroelektráren. Našim klientům dodáváme nejen celé elektrárny na klíč, ale i jednotlivé turbíny a další specifické komponenty v termínu, kvalitě i ceně odpovídající požadavkům klienta:

 • Kaplan
 • Francis
 • Pelton
 • Crossflow
 • generátory
 • automatika a regulace
 • hydromechanická zařízení
 • přivaděče

Projektové řízení

fotolang_03 Kostelec /2000/
komplexní rehabilitace
elektrárny o výkonu 2.3 MW

Současný trh obnovitelných zdrojů představuje skvělé možnosti rozvoje, ovšem ve vysoce konkurenčním a náročném prostředí. Proto mohou uspět pouze takové projekty, které věnují odpovídající pozornost i těm nejmenším detailům. Dnes není důležitá pouze technologie, ale také bezchybné zvládnutí projektu jako celku.

Systém projektového řízení představuje vhodnou alternativu pro realizaci rozsáhlých a složitých projektů. Velmi výhodné je použití projektového řízení při rekonstrukcích: investor může pružně reagovat na skutečný stav zařízení a stavebních konstrukcí, aniž by byl vystaven časovým nebo finančním ztrátám.

Hydropol řídí celý projekt od začátku, přes všechny fáze až do jeho ukončení - od plánování, přes povolovací procesy, tendry, koordinaci a převzetí jednotlivých dodávek, kontrolu kvality a množství, vztah k veřejnosti a dotčeným osobám, právní rámec až po vyzkoušení a zprovoznění. Investor tak získává jednotné, efektivní a spolehlivé vedení celého projektu.

Investice & Financování

fotolang_04 Matka /2002/
BOT licence na rehabilitaci 7 elektráren
o výkonu 40 MW v Makedonii

Hydropol se specializuje na komplexní přípravu a realizaci investic do hydroenergetiky. Zajišťujeme celý proces investování od akvizice nemovitostí, přes projektovou, organizační a právní přípravu, licenční a správní řízení, až po ukončení výstavby.

Součástí rozvoje projektu je jeho financování a marketing. Prostřednictvím firemních a externích specialistů umíme strukturovat nákup, prodej a financování jednotlivých hydroelektráren včetně obchodní a právní přípravy. Podílíme se rovněž na komplexních projektech typu BOT nebo Public-Private-Partnership založených na koncesích a licencích.

Naší konkurenční výhodou je praktická zkušenost nejen s plánováním, ale i s výstavbou, provozem a správou aktiv hydroelektráren. Při realizaci investic tak vycházíme z konkrétních zkušeností a klientům garantujeme spolehlivé, rychlé a efektivní řešení.

Provozní služby

fotolang_05 Nymburk /2003/
Hydropol se specializuje na provoz
a asset management starších elektráren

Výhodou hydroelektráren je možnost poměrně spolehlivě předvídat a plánovat výši výroby elektrické energie, a to díky stabilním přírodním a technologickým podmínkám většiny instalací. Na druhé straně tato skutečnost vede k nutnosti potenciál využít bez sebemenších ztrát, neboť neexistuje možnost mimořádného navýšení výroby a náhrady případných výpadků.

Hydropol se specializuje na komplexní provozování a správu hydroelektráren. Strategicky a operativně plánujeme, poskytujeme a řídíme provozní personál, provádíme veškerou údržbu a opravy zařízení, řídíme právní dokumentaci a vztahy s třetími osobami: veřejností, regulačními orgány, pojišťovnami, dodavateli a dalšími subjekty.

Při poskytování provozních a správcovských služeb vycházíme z našich zkušeností s provozem desítek hydroelektráren, včetně vlastních, a dlouholetou praxí ve výstavbě a rekonstrukcích těchto zařízení. Převzetí provozu společností Hydropol klientům podstatně snižuje komerční a technická rizika a zvyšuje výnosnost jejich investic.

Poradenství

fotolang_06 Labe /2003/
Hydropol zhotovil manipulační
řády pro jednotlivé jezy

Výstavba a provoz hydroelektráren s sebou přináší vysoké nároky na financování. Návratnost je velice dobře předvídatelná – ovšem pouze za předpokladu maximálního využitítí potenciálu, který provoz hydroelektráren nabízí.

V praxi to znamená neponechat nic „náhodě“ a důsledně využívat všech příležitostí k dosažení maximálního výnosu. Hydropol proto svým klientům poskytuje široké portfolio specifických konzultačních služeb:

 • analýza provozních procesů a zařízení
 • hospodaření s vodou
 • provozní rizika a pojištění
 • obchodování s elektřinou
 • právní poradenství
 • financování a řízení nákladů

Díky službám Hydropolu má klient přístup k aktuálním poznatkům a v jakémkoli okamžiku má zajištěno nejlepší možné zhodnocení svých investic.